Ο δικτυακός τόπος e-accountant.online , δημιουργήθηκε και τελεί υπό την επιμέλεια της εταιρίας με τον διακριτικό τίτλο «MAKS ACCOUNTING & CONSULTING SERVICES L.T.D.»

Το e-accountant.online αποτελεί υπηρεσία ενημέρωσης με σκοπό την καταγραφή όλων των χρηματοοικονομικών ειδήσεων που δημιουργούνται καθημερινά στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο.  Σταθερή πολιτική της εταιρείας είναι να εξασφαλίζει στους αναγνώστες της, την δίοδο για πραγματική και αξιόπιστη πληροφόρηση.

Advertisements